Zrealizowane projekty

Dokumentacja do celów prawnych – określenie położenia pasa drogowego.

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Krakowie wykonaliśmy dokumentację do celów prawnych dla nieruchomości zajętych częściowo przez pas drogowy dróg powiatowych (S7, 79, 94, 780).

Please follow and like us: