Zrealizowane projekty

Geodezyjna kontrola nielegalnego zajęcia pasa drogowego na sieci dróg krajowych i autostrad.

W ramach umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w latach 2012-2015 wykonaliśmy kontrole usytuowania reklam przydrożnych, zjazdów lub innej formy naruszenia (nielegalnego zajęcia) pasa drogowego na sieci dróg krajowych i autostrad.

Please follow and like us: