Zrealizowane projekty

Inwentaryzacja powykonawcza drogi krajowej DK7 – km 638+285 – 639+215 w miejscowości Słomniki.

W roku 2013 wykonaliśmy inwentaryzację powykonawczą pasa drogowego drogi krajowej DK7 od km 638+285 do km 639+215 w miejscowości Słomniki.

Please follow and like us: