Zrealizowane projekty

Inwentaryzacja powykonawcza przebudowy wiaduktu kolejowego – Pstroszyce I

Wykonaliśmy inwentaryzację powykonawczą wiaduktu kolejowego w km 275.900 – 276.010 na szlaku Tunel – Miechów w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy na odcinku Tunel – Zastów dla podniesienia prędkości rozkładowej do V=110 km/h”.

Please follow and like us: