Zrealizowane projekty

Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy osiedla “Pod Dębami” przy ul. Białoruskiej w Krakowie.

W 2011r. wykonaliśmy kompleksową obsługę geodezyjną budowy osiedla “Pod Dębami” przy ul. Białoruskiej w Krakowie, w tym również badanie przemieszczeń budynków sąsiednich oraz badanie pionowości szybów windowych. Osiedle przewidziano jako zespół pięciu wielokondygnacyjnych budynków, ogrodzonych i monitorowanych z dwoma strzeżonymi wjazdami od strony ulicy Białoruskiej o łącznej liczbie 127 mieszkań.

Please follow and like us: