Zrealizowane projekty

Kompleksowa obsługa geodezyjna przebudowy wiaduktu kolejowego – Pstroszyce II.

Wykonaliśmy kompleksową obsługę przebudowy wiaduktu kolejowego w km 271.550 - 272.100 na szlaku Tunel – Miechów w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy na odcinku Tunel – Zastów dla podniesienia prędkości rozkładowej do V=110 km/h”. W ramach projektu wykonaliśmy również badanie przemieszczeń i okształceń konstrukcji wiaduktu w trakcie budowy i po jej zakończeniu zgodnie z harmonogramem.

Please follow and like us: