Zrealizowane projekty

Konwersja i dostosowanie powiatowych baz danych EGiB do wymagań Zintegrowanego Systemu Katastralnego.

W ramach współpracy przy projekcie „Konwersja i dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań Zintegrowanego Systemu Katastralnego oraz włączenie tych baz do systemu IPE”, realizowanego na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wykonaliśmy opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie mapy pól zagospodarowania terenu.

Please follow and like us: