Zrealizowane projekty

Modernizacja i Budowa Baz Danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) – CENTRUM

W ramach współpracy przy projekcie „Modernizacja i Budowa Baz Danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową – CENTRUM”, realizowanego na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wykonaliśmy opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków wraz z weryfikacją granic działek ewidencyjnych na podkładzie ortofotomapy oraz opracowanie mapy pól zagospodarowania terenu.

Please follow and like us: