Zrealizowane projekty

Modernizacja linii kolejowej E 30 (III Korytarz) na odcinku Kraków – Medyka – Granica Państwa.

W ramach współpracy przy projekcie „ Wykonanie mapy do celów projektowych metodą fotogrametryczną dla przygotowania projektu TEN-T 2004-PL-92601-S “Modernizacja linii kolejowej E 30 (III Korytarz) na odcinku Kraków – Medyka – granica państwa”, uczestniczyliśmy przy wykonaniu mapy do celów projektowych w formie numerycznej 3D oraz w postaci analogowej. Wykonaliśmy również profile podłużne dla odcinka 150 km szlaku kolejowego Kraków – Medyka – Granica Państwa.

Please follow and like us: