Zrealizowane projekty

Obsługa geodezyjna budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi krajowej DK94 w miejscowości Szyce.

W 2012 roku wykonaliśmy obsługę geodezyjną budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej DK94 w miejscowości Szyce wraz z inwentaryzacją powykonawczą.

Please follow and like us: