Zrealizowane projekty

Obsługa geodezyjna budowy oraz badanie przemieszczeń i odkształceń stacji bazowej GSM w Zabierzowie.

W 2011r. wykonaliśmy obsługę geodezyjną budowy stacji bazowej GSM w Zabierzowie, oraz badanie przemieszczeń i odkształceń, a także inwentaryzację powykonawczą stacji wraz z infrastrukturą techniczną.

Please follow and like us: