Zrealizowane projekty

Obsługa geodezyjna Gminy Zawiercie w 2010 r.

W 2010 roku wykonaliśmy kompleksową obsługę geodezyjną Gminy Zawiercie. W ramach umowy wykonaliśmy wznowienie 120 znaków granicznych, podziały nieruchomości w celu utworzenia 2, 3 lub 4 działek, podziały nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie pasów drogowych ulic gminnych.

Please follow and like us: