Zrealizowane projekty

Obsługa geodezyjna montażu zbiornika w oczyszczalni ścieków w Wadowicach.

Na zlecenie firmy Mostostalex wykonaliśmy geodezyjną obsługę montażu zbiornika na ścieki płynne w Wadowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Do montażu niezbędne było wytyczenie kotew oraz precyzyjne wypoziomowanie zbiornika. Całość prac wykonana została wewnątrz zbiornika.

Please follow and like us: