Zrealizowane projekty

Pomiar elewacji zabytkowych budynków Zakonu Dominikanów w Krakowie.

Na zlecenie Pracowni Architektonicznej wykonaliśmy pomiar elewacji zabytkowych budynków Zakonu Dominikanów w Krakowie. W efekcie uzyskaliśmy model przestrzenny budynków oraz rzuty poszczególnych elewacji, w oparciu o które wykonana została dokumentacja architektoniczna.

Please follow and like us: