Zrealizowane projekty

Pozyskiwanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS): OB 7 – PHARE 2003

W ramach współpracy przy projekcie „Pozyskiwanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS): OB 7” – Projekt PHARE 2003 wykonaliśmy opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów wraz z weryfikacją granic działek ewidencyjnych na podkładzie ortofotomapy oraz opracowanie mapy pól zagospodarowania terenu.

Please follow and like us: