Zrealizowane projekty

Projekty podziału nieruchomości pod drogi powiatowe – Olkusz 2011.

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Olkuszu wykonaliśmy 27 projektów podziału nieruchomości, celem wydzielenia działek zajętych przez drogi powiatowe.

Please follow and like us: