Zrealizowane projekty

Projekty podziału nieruchomości w gminie Wolbrom.

W 2010 roku na zlecenie Starostwa Powiatowego w Olkuszu wykonaliśmy 36 projektów podziału nieruchomości położonych w Wolbromiu, Lgocie Wielkiej i Brzozówce w celu wydzielenia działek zajętych przez drogi powiatowe.

Please follow and like us: