Zrealizowane projekty

Budowa chodnika dla pieszych – droga krajowej DK 94 od km 318+900 do km 321+050 w miejscowości Biały Kościół.

W 2013 roku wykonaliśmy obsługę geodezyjną w ramach przebudowy i rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 94 w pasie drogowym od km 318+900 do km 321+050 polegającą na poprawie nośności drogi i budowie chodnika dla pieszych.

Please follow and like us: