Zrealizowane projekty

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem – droga krajowej DK 79 od km 357+626 do km 358+363 w miejscowości Kochanów.

W 2014 roku wykonaliśmy obsługę geodezyjną w ramach rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 79 w pasie drogowym od km 357+626 do km 358+363 polegającą na budowie chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi.

Please follow and like us: