Zrealizowane projekty

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem – droga krajowej DK 79 od km 358+887 do km 359+457 w miejscowości Kochanów.

W 2014 roku wykonaliśmy obsługę geodezyjną w ramach rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 79 w pasie drogowym od km 358+887 do km 359+457 polegającą na budowie chodnika dla pieszych, zjazdów indywidualnych, 850 metrów kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi.

Please follow and like us: