Zrealizowane projekty

Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy “Dom Pod Świerkami” w Krakowie przy ul. Murarskiej.

Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy dwóch budynków mieszkalnych na osiedlu „Dom Pod Świerkami” zlokalizowanym przy ul. Murarskiej w Krakowie. W ramach standardowych prac realizacyjnych wykonaliśmy również inwentaryzację powykonawczą stropów oraz badanie osiowości i pionowości elementów konstrukcyjnych budynku, a także badanie pionowości szybów winowych.

Please follow and like us: