Zrealizowane projekty

Kompleksowa obsługa geodezyjna odbudowy skarpy lewej strony autostrady A4 od km 419+937 do km 420+027.

Wykonaliśmy szczegółową inwentaryzacje stanu faktycznego przed przystąpieniem do robót ziemnych, pomiar objętości mas ziemnych na różnych etapach prac ziemnych, tyczenie pali oraz słupów pod przęsła ekranów akustycznych, a także inwentaryzacje powykonawczą.

Please follow and like us: