Zrealizowane projekty

Naprawa skarp w części wykopowej Autostrady A4 na odcinku węzeł Wierzchosławice – węzeł Krzyż w km 499+000 – 500+400.

Wykonaliśmy szczegółową inwentaryzacje stanu faktycznego przed przystąpieniem do robót ziemnych. Opracowaliśmy modele 3D, przekroje poprzeczne i podłużne, obliczyliśmy faktyczne spadki oraz powierzchnie skarp, kwalifikujące się do odbudowy. Wykonaliśmy także obliczenia mas ziemnych na różnych etapach prac ziemnych.

Please follow and like us: