Zrealizowane projekty

Park Handlowy Liszki Kryspinów

W 2016 roku wykonaliśmy obsługę geodezyjną:

  •  budowy budynku usługowego z częścią biurową wraz z utwardzeniem terenu oraz instalacjami wewnętrznymi i kanalizacją deszczową oraz miejscami postojowymi,
  • przebudowy  drogi wojewódzkiej nr 780 odc. 020 km 0+375,80  – odc. 020 km 0+564,50  w zakresie poszerzenia jezdni w celu wykonania pasa do lewoskrętu, przebudowie istniejącego zjazdu publicznego w odc. 020 km 0+485,70 oraz remontu istniejących zjazdów indywidualnych, lewostronnych w odc. 020 km 0+379,40, km 0+394,80, km 0+410,90, km 0+525,80  w miejscowości Kryspinów, gm. Liszki.
Please follow and like us: