Zrealizowane projekty

Pomiar powierzchni asfaltu od km 296+400 do km 299+100 w miejscowości Olkusz.

Przedmiar oraz inwentaryzacja powykonawcza odcinka 3.5 km w ciągu drogi krajowe DK 94 od km 296+400 do km 299+100 w miejscowości Olkusz (strona lewa i strona prawa). Remont dotyczył 2650 metrów nawierzchni na pasie prowadzącym w kierunku Krakowa oraz 930 metrów w kierunku Śląska. Nowy asfalt pojawił się w miejscach najbardziej skoleinowanych oraz w obrębie dwóch głównych skrzyżowań krajówki z drogami wojewódzkimi.

Please follow and like us: