Zrealizowane projekty

Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi krajowej nr 94 od km 301+203 do km 369+512 w miejscowości Przeginia.

W 2014 roku wykonaliśmy obsługę geodezyjną w ramach rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 94 w pasie drogowym od km 301+203 do km 369+512 polegającą na budowie chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem.

Please follow and like us: