Zrealizowane projekty

Przebudowa DK 7 w Widomej.

W 2015 roku wykonaliśmy obsługę geodezyjną przebudowy drogi krajowej nr 7 Warszawa-Kraków polegająca na budowie chodnika wraz z ułożeniem ścieku korytkowego, remontem studni wylotowej istniejącego przepustu oraz remontem istniejącego zjazdu w km 646+148 w miejscowości Zalesie, Widoma w km 645+965 do km 646+181.

Po zakończeniu prac budowlanych wykonaliśmy inwentaryzację powykonawczą.

Please follow and like us: