Zrealizowane projekty

Przebudowa drogi DK 94 w Przegini.

W 2015 roku wykonaliśmy obsługę geodezyjną przebudowy drogi krajowej DK 94 w miejscowości Przeginia w km 309+540 do km 309+610 (strona prawa) oraz inwentaryzację powykonawczą odcinka drogi.

Please follow and like us: