Zrealizowane projekty

Remont estakady nad Doliną Rudawy w km 672+618 – 672+936 wzdłuż drogi krajowej S7.

Inwentaryzacja powykonawcza estakady w ciągu drogi ekspresowej S7 od km 672+618 do km 672+936 nad drogą wojewódzką nr 774 w miejscowości Szczyglice (strona lewa i strona prawa) – w szczególności dylatacji, wpustów deszczowych na estakadzie, krawężników oraz nawierzchni.

Inwentaryzacja powykonawcza wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej S7 od km 672+125 do km 672+192 nad drogą wojewódzką nr 774 w miejscowości Szczyglice (strona lewa) – w szczególności dylatacji, krawężników oraz nawierzchni.

Please follow and like us: