Pomiar potoku “Knurówka”

W ramach zamówienia: „Ocena stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego – prawego i lewego wału przeciwpowodziowego […]

Myjnia samochodowa Shell

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy wykonaliśmy obsługę geodezyjną budowy myjni automatycznej na stacji paliw Shell. wytyczenie obiektu, wytyczenie kotew pod konstrukcję […]

Pomiar dziedzińca na Wawelu.

Na zlecenie biura architektonicznego pomierzyliśmy nawierzchnie dziedzińca Zamku Królewskiego na Wawelu. Na podstawie otrzymanych danych terenowych dla obszaru dziedzińca, który […]

Park Handlowy Liszki Kryspinów

W 2016 roku wykonaliśmy obsługę geodezyjną:  budowy budynku usługowego z częścią biurową wraz z utwardzeniem terenu oraz instalacjami wewnętrznymi i […]

Przebudowa DK 7 w Widomej.

W 2015 roku wykonaliśmy obsługę geodezyjną przebudowy drogi krajowej nr 7 Warszawa-Kraków polegająca na budowie chodnika wraz z ułożeniem ścieku […]

Przebudowa drogi DK 94 w Przegini.

W 2015 roku wykonaliśmy obsługę geodezyjną przebudowy drogi krajowej DK 94 w miejscowości Przeginia w km 309+540 do km 309+610 […]

Obsługa budowy “Apartamenty Rączna”.

W 2015 roku na zlecenie developera wykonaliśmy mapę do celów projektowych, kompleksową obsługę geodezyjną budowy czterech budynków wielorodzinnych „Apartamenty Rączna”, […]

Kompilacje map katastralnych.

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Krakowie (Wydział Gospodarki Nieruchomościami Referat II Zwrotu Nieruchomości) wykonaliśmy kompilację map ewidencji gruntów i budynków […]

Pomiar rowów melioracyjnych – SAG Wieliczka

Wykonaliśmy pomiar 3.5 km istniejących rowów melioracyjnych, który posłużył do wykonania profili podłużnych i poprzecznych, obliczenia bilansu robót ziemnych związanych […]

Numeryczny model terenu (NMT).

Dla nowo projektowanej inwestycji mieszkaniowej w Krakowie przy ul. Zabłocie wykonaliśmy numeryczny model terenu (NMT) dla powierzchni 14 000 m2 […]

Obsługa geodezyjna Gminy Zawiercie w 2012r.

W 2012r. wykonaliśmy kompleksową obsługę geodezyjną Gminy Zawiercie: podziały nieruchomości na poszerzenie pasów drogowych, połączenia i podziały, opracowanie dokumentacji do […]

Obsługa geodezyjna Gminy Zawiercie w 2011r.

W 2011r. wykonaliśmy kompleksową obsługę geodezyjną Gminy Zawiercie: podziały nieruchomości, połączenia i podziały, opracowanie dokumentacji do celów prawnych, wykazy zmian […]