Witamy w C I T I G E O

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Z A P R A S Z A M Y

PROFESJONALNIE, SOLIDNIE, TERMINOWO

STAJEMY NA WYSOKOŚCI ZADANIA

Z A P R A S Z A M Y

Z NAMI POMIERZYSZ WSZYSTKO

Dołącz do grona zadowolonych klientów

Z A P R A S Z A M Y

O F E R T A

 

Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych w formie cyfrowej (dwg, dxf, dgn) oraz w formie analogowej.
 

Tyczenie realizacyjne obiektów

Tyczenie budynków, budowli, przyłączy, sieci uzbrojenia podziemnego i innych obiektów inżynierskich.
 

Inwentaryzacje powykonawcze

Iwentaryzację powykonawcze budynków, budowli, sieci uzbrojenia podziemnego, przyłączy, dróg, parkingów i innych obiektów. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej jest niezbędnym dokumentem do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Wstępne projekty podziałów nieruchomości oraz dokumentację podziałową stanowiącą podstawę do wydania decyji o podziale nieruchomości.
 

Ustalenie przebiegu granic nieruchomości

Ustalenie przebiegu granic nieruchomości polega na określeniu położenia punktów i linii granicznych, utrwalenia tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej.
 

Wykazy synchronizacyjne

Wykaz synchronizacyjny wykonuje się w przypadku, gdy oznaczenie działki w ewidencji gruntów i budynków jest różne od oznaczenia w księdze wieczystej. Dokument ten służy za podstawę wpisu w ksiądze wieczystej.
 

Geodezyjna obsługa inwestycji

Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych na każdym etapie realizacji.
 

Badanie przemieszczeń i odkształceń

Pomiary kontrolne przemieszczeń i odkształceń budynków, budowli i innych konstrukcji inżynierskich na etapie ich budowy oraz po jej zakończeniu.
 

NMT i kubatura robót ziemnych

Pomiar i opracowanie numerycznego modelu terenu (NMT) wraz z obliczeniem kubatury robót ziemnych.
 

Pomiary powierzchni lokali i obiektów budowlanych

Powierzchnię lokali i obiektów budowlanych wykonujemy w oparciu o obowiązujące normy budowlane. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali. Do pomiarów wykorzystujemy sprzęt geodezyjny – precyzyjne instrumenty totalstation oraz laserowe dalmierze ręczne. 
 

Inne usługi geodezyjne

Realizujemy również inne nietypowe prace z zakresu geodezji. Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
 

Wycena nieruchomości

Wycena lokali mieszkalnych​, usługowych​, nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki budowlane, komercyjne, rolne i inne)​, nieruchomości gruntowych zabudowanych (m.in. domy mieszkalne, budynki biurowe, handlowo – usługowe, hale i magazyny)​, spółdzielczych własnościowych praw do lokali i innych ograniczonych praw rzeczowych.