Zrealizowane projekty

Obsługa geodezyjna Gminy Zawiercie w 2011r.

W 2011r. wykonaliśmy kompleksową obsługę geodezyjną Gminy Zawiercie: podziały nieruchomości, połączenia i podziały, opracowanie dokumentacji do celów prawnych, wykazy zmian gruntowych, podziały nieruchomości na poszerzenie pasów drogowych ulic gminnych.

Please follow and like us: