Zrealizowane projekty

Pomiar elewacji budynków parafii pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Krakowie.

Na zlecenie Pracowni Architektonicznej wykonaliśmy pomiar elewacji budynków parafii pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Krakowie. W efekcie uzyskaliśmy model przestrzenny budynków oraz rzuty poszczególnych elewacji.

Please follow and like us: