Zrealizowane projekty

Wektoryzacja map katastralnych w Polsce – Projekt PHARE PL2003/005-710.01.08.01

W ramach współpracy wykonaliśmy opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków wraz z weryfikacją granic działek ewidencyjnych na podkładzie ortofotomapy oraz opracowanie mapy pól zagospodarowania terenu.

Please follow and like us: