Zrealizowane projekty

Inwentaryzacja powykonawcza odbudowy skarpy w ciągu ul. Kąpielowej.

Wykonaliśmy inwentaryzacje powykonawczą umocnionych skarp i przyczółków wiaduktu nad autostradą A4 w km 418+025 – strona lewa.

Please follow and like us: