Zrealizowane projekty

Kompilacje map katastralnych.

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Krakowie (Wydział Gospodarki Nieruchomościami Referat II Zwrotu Nieruchomości) wykonaliśmy kompilację map ewidencji gruntów i budynków z mapami katastralnymi dawnego zaboru austriackiego.

Please follow and like us: