Zrealizowane projekty

Przebudowa drogi krajowej nr 79 od km 369+438 do km 369+788 w miejscowości Wola Filipowska.

W 2014 roku wykonaliśmy obsługę geodezyjną przebudowy drogi krajowej nr 79 Kraków – Chrzanów od km 369+438 do km 369+788 w miejscowości Wola Filipowska, gmina Krzeszowice. W ramach rozbudowy odcinka drogi wykonano budowę chodnika lewostronnego, remont istniejących zjazdów, przebudowę przydrożnego rowu odwadniającego oraz odwodnienie drogi.

Please follow and like us: