Zrealizowane projekty

Remont drogi krajowej nr DK79 km 379+600 do km 381+100 w miejscowości Trzebinia.

Wykonaliśmy pełną obsługę geodezyjną oraz inwentaryzacje powykonawczą dla zadania: „Remont drogi krajowej nr 79 km 379+600 do km 381+100 w miejscowości Trzebinia”.

Please follow and like us: