Zrealizowane projekty

Remont drogi krajowej S7 od km 634+000 do km 636+400 w miejscowość Prandocin.

W 2012 roku wykonaliśmy mapę do celów projektowych dla odcinka 2.6 km drogi krajowej S7 od km 634+000 do km 636+400 w miejscowości Prandocin oraz inwentaryzacje powykonawczą po zakończonym remoncie.

Please follow and like us: