Budowa chodnika wraz z odwodnieniem – droga krajowej DK 79 od km 358+887 do km 359+457 w miejscowości Kochanów.

Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r.
citigeo
W 2014 roku wykonaliśmy obsługę geodezyjną w ramach rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 79 w pasie drogowym od km 358+887 do km 359+457 polegającą na budowie chodnika dla pieszych, zjazdów indywidualnych, 850 metrów kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi.
wszystkie Realizacje