Pomiar rowów melioracyjnych – SAG Wieliczka

Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r.
citigeo
Wykonaliśmy pomiar 3.5 km istniejących rowów melioracyjnych, który posłużył do wykonania profili podłużnych i poprzecznych, obliczenia bilansu robót ziemnych związanych z modernizacją i zmianą przebiegu w/w rowów. Wytyczyliśmy w terenie przebieg nowo projektowanych rowów, a po ich wykonaniu wykonaliśmy inwentaryzację powykonawczą wraz z opracowaniem profili podłużnych i poprzecznych. Inwestycja miała na celu przygotowanie terenów na Światowe Dni Młodzieży.
wszystkie Realizacje