Kompilacje map katastralnych.

Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r.
citigeo
Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Krakowie (Wydział Gospodarki Nieruchomościami Referat II Zwrotu Nieruchomości) wykonaliśmy kompilację map ewidencji gruntów i budynków z mapami katastralnymi dawnego zaboru austriackiego.
wszystkie Realizacje